DGB Group N.V. halfjaarcijfers 2018

DGB Group N.V. halfjaarcijfers 2018

27 september 2018

Resultaten boven verwachting


DGB Group N.V. (DGB Group) (Euronext: DGB) maakt bekend dat het halfjaarverslag 2018 vandaag na sluiting van de beurs op haar website wordt gepubliceerd. Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) over het eerst halfjaar van 2018 kwam uit op € 1,1 miljoen positief, een toename van € 1,9 miljoen in vergelijking met de negatieve EBITDA van € 0,8 miljoen over het eerste halfjaar van 2017.


Mark Logtenberg, niet-uitvoerend bestuurder:

“De resultaten over het eerste halfjaar van 2018 zijn boven verwachting. Na het uitdagende jaar 2017 hebben we het ingezette herstel van het tweede halfjaar van 2017 voort kunnen zetten in het eerste halfjaar van 2018. De verbeterde marge gebruiken we om te investeren in de groei van de organisatie en de ontwikkeling van ons software platform. De DGB Group is een software gedreven organisatie die op termijn de hele dierhouderij in Nederland wil bedienen met haar oplossing. We zien de toekomst van de DGB Group met veel vertrouwen tegemoet.”


Over DGB Group:

DGB Group is genoteerd aan Euronext, handelend onder de naam ‘DGB’. De vennootschap heeft als visie om de algehele agrarische en aanverwante sectoren gebruik te laten maken van de gespecialiseerde software en overige diensten van de DGB Group. De vennootschap zal de belangen van de aandeelhouders beschermen en faciliterend werken wanneer het gaat om het effectueren en waarborgen van de groeiambities.


Download rapportage halfjaar 2018
aanmelden voor persberichten>

Perscontact & Investor relations
DGB Group N.V.
Tel: + 31 523 68 33 39
www.dgbgroup.nl


Disclaimer
Dit is een openbare aankondiging van DGB Group N.V. in de zin van artikel 17, tweede lid 1 van de Verordening marktmisbruik ((EU) 596/2014). Deze aankondiging bevat geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op aandelen DGB Group N.V. en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Toekomstgerichte uitspraken
Dit persbericht bevat verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken, onder meer ten aanzien van de financiële positie van de DGB Group, de door haar behaalde resultaten en de door haar gedreven onderneming(en). Verklaringen over de toekomst zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op informatie die momenteel voorhanden is en op prognoses en schattingen van het management van de DGB Group. Hoewel de DGB Group van mening is dat deze verklaringen gebaseerd zijn op redelijke veronderstellingen, kan zij niet garanderen dat de uiteindelijk te behalen resultaten niet wezenlijk afwijken van de verklaringen die opgevat kunnen worden als toekomstgerichte uitspraken. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, concurrentieverhoudingen en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van DGB Group, worden besproken in het jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document. Behoudens enige wettelijke verplichting daartoe aanvaardt de DGB Group geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Financiële overzichten
Op de cijfers in dit persbericht en het halfjaarverslag heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

Aanmelden voor persberichten

Via dit formulier kunt u zich aanmelden om toekomstige persberichten te ontvangen.

Uw aanmelding is gelukt.


aanmelden >