Nieuw bestuur en Commissarissen zijn gekozen

Nieuw bestuur en Commissarissen zijn gekozen

31 augustus 2017

Rapportage halfjaarcijfers 2017 VNC


Vanaf 2 januari 2017 heeft de Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) een aantal vennootschappen uit de DGB Groep overgenomen. Over het eerste halfjaar van 2017 heeft VNC een netto omzet van € 13,4 miljoen behaald met een netto verlies van € 0,7 miljoen. De resultaten over eerste half jaar van 2017 van met name de Energietak zijn teleurstellend.

Op 24 mei 2017 maakte VNC bekend dat de integratie van de overgenomen dochtervennootschappen door het bestuur, onder leiding van U. Hiddema, lastiger was dan verwacht. Daarnaast is het voormalig management van de DGB Groep de afgelopen periode niet meer betrokken geweest bij de Energietak. Hierdoor heeft met name de in- en verkoop van energie te weinig aandacht gekregen. Per 23 augustus is voormalig directeur en eigenaar Mark Logtenberg weer betrokken bij de organisaties. De verwachting van de nieuwe bestuurders is dat in de loop van 2017 de marges weer op peil zal komen na deze mindere periode.


Mark Logtenberg, over matige resultaten eerste halfjaar 2017:

De resultaten over het eerste halfjaar tonen aan dat onze aanpak vóór overname 2-1-2017 de juiste was. Met onze goede track record blijkt dat, vanuit een Bottom-up benadering voor personeel en klanten, de strategie met meerdere diensten voor op het boerenerf en periferie de juiste is. De totaal oplossing van producten en diensten zal nog krachtiger worden uitgebouwd vanuit sterk software gedreven organisaties. Ons motto is: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”.


Profiel VNC NV: Verenigde Nederlandse Compagnie is genoteerd op Euronext, handelend onder de naam 'VNC' . De vennootschap richt zich op het deelnemen in, het financieren van en het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen aan andere ondernemingen. VNC zal daarbij de belangen van de aandeelhouders beschermen en faciliterend werken wanneer het gaat om het effectueren en waarborgen van de groeiambities.

Download rapportage halfjaar 2017
aanmelden voor persberichten>

Aanmelden voor persberichten

Via dit formulier kunt u zich aanmelden om toekomstige persberichten te ontvangen.

Uw aanmelding is gelukt.


aanmelden >