Investor relations

Jaarverslagen

30 April 2018 Download hier Jaarverslag 2017
31 Maart 2017 Download hier Jaarverslag 2016
31 Maart 2016 Download hier Jaarverslag 2015

BAVA

03-01-2018
(PDF) Oproeping BAVA 29 december 2017.

(PDF) AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 29 december 2017.

(PDF) Concept voorstel statutenwijziging dd 17 november 2017.

AVA

17 Mei 2018
(PDF) DGB Group N.V. Oproeping AVA

(PDF) DGB Group N.V. Agenda AVA

Kalender 2018

30 april 2018 Publicatie jaarverslag 2017
28 juni 2018 Algemene vergadering van aandeelhouders
27 september 2018 Publicatie halfjaarbericht 2018

Kalender 2017

31 maart 2017 Publicatie jaarverslag 2016
31 mei 2017 Algemene vergadering van aandeelhouders
31 augustus 2017 Publicatie halfjaarbericht 2017

Kalender 2016

31 maart 2016 jaarrekening 2015
19 Mei 2016 AVA
28 juli 2016 H1 verslag
19 december 2016 BAVA

Vennootschappelijke beschrijving

De DGB Group is een IT gedreven organisatie welke een heldere visie naar de toekomst heeft en sterk is managen en de acquisitie onderneming in duurzame systemen in de energie- en landbouw en dier sectoren. DGB Group is de afkorting voor Dutch Green Business en vat hiermee de kerndoelen van de bedrijven in de Group samen. De kerndoelen van de ondernemingen in de DGB group zijn dat ze synergie voordelen moeten kunnen bewerkstellingen, zich autonoom kunnen ontwikkelen, een groeiambitie hebben en een bijdrage leveren aan de belangen van de aandeelhouders.

Raad van Commissarissen
Het reglement van de Raad van Commissarissen alsmede de profielschets zijn beschikbaar via de corporate website en liggen ten kantore van de vennootschap. De Raad van Commissarissen kent een zittingsperiode die in principe maximaal drie termijnen van vier jaar bedraagt.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:
M.G.J. (Mark) Logtenberg, voorzitter (Download cv hier PDF)

Raad van Bestuur
Vanwege de omvang van het concern worden de taken van de
Raad van Bestuur uitgevoerd door èèn persoon die is belast met het besturen van de vennootschap in de functie van CEO.

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende leden:
R.A.J. van Riele, voorzitter (Download cv hier PDF)

Strategie


Download hier de presentatie van de Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Statuten


Download hier Afschrift Statutenwijziging