Investor relations

Jaarverslagen

30 April 2018 Download hier Jaarverslag 2017
31 Maart 2017 Download hier Jaarverslag 2016
31 Maart 2016 Download hier Jaarverslag 2015

BAVA

03-01-2018
(PDF) Oproep en Agenda BAVA DGB Group 26-04-2019

(PDF) CV dhr. J.P.B. Verheijen

(PDF) Voorstel Statuten

(PDF) Oprichting Stichting Preferente Aandelen DGB Group

(PDF) Call Option agreement

AVA

17 Mei 2018
(PDF) DGB Group N.V. Oproeping AVA

(PDF) DGB Group N.V. Agenda AVA

Kalender 2019

30 april 2019 Publicatie Definitieve Jaarverslag 2018
28 juni 2019 Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA)

Kalender 2018

30 april 2018 Publicatie jaarverslag 2017
28 juni 2018 Algemene vergadering van aandeelhouders
27 september 2018 Publicatie halfjaarbericht 2018

Kalender 2017

31 maart 2017 Publicatie jaarverslag 2016
31 mei 2017 Algemene vergadering van aandeelhouders
31 augustus 2017 Publicatie halfjaarbericht 2017

Kalender 2016

31 maart 2016 jaarrekening 2015
19 Mei 2016 AVA
28 juli 2016 H1 verslag
19 december 2016 BAVA

Vennootschappelijke beschrijving

De DGB Group is een IT gedreven organisatie welke een heldere visie naar de toekomst heeft en sterk is managen en de acquisitie onderneming in duurzame systemen in de energie- en landbouw en dier sectoren. DGB Group is de afkorting voor Dutch Green Business en vat hiermee de kerndoelen van de bedrijven in de Group samen. De kerndoelen van de ondernemingen in de DGB group zijn dat ze synergie voordelen moeten kunnen bewerkstellingen, zich autonoom kunnen ontwikkelen, een groeiambitie hebben en een bijdrage leveren aan de belangen van de aandeelhouders.

Raad van Bestuur
DGBgroup werkt met een one-tier board. Het reglement van de Raad van bestuur alsmede de profielschets zijn beschikbaar via de corporate website en liggen ten kantore van de vennootschap. De Raad van Bestuur van DGBgroup kent een zittingsperiode die in principe maximaal drie termijnen van vier jaar bedraagt.

Raad van Bestuur
Vanwege de omvang van het concern worden de taken van de Raad van Bestuur momenteel uitgevoerd door drie personen die zijn met het besturen van de vennootschap

De Raad van bestuur bestaat uit de volgende leden:
M.G.J. (Mark) Logtenberg, niet uitvoerend bestuurder en voorzitter (Download cv hier PDF)
R.A.J. van Riele, uitvoerend bestuurder (Download cv hier PDF)
J.B.P. Verheijen, uitvoerend bestuurder (Download cv hier PDF)

Strategie

Over de DGBGROUP
De DGBgroup staat voor een groep bedrijven die de belangen van aandeelhouders behartigen. Een van de eerst ontstane bedrijven in de DGBgroup is “ De Groene Belangenbehartiger BV”( DGBBV). Een van de eerste producten was de ontwikkeling van een IKB Nederland kwaliteits keurmerk en de verkoop van energie aan bedrijven in de agrarische sector. Vanuit deze periode is de IT gedreven organisatie ontstaan met aandacht voor mens en dier. Al snel groeide het aantal medewerkers en werd de werkcultuur van het bedrijf geboren. De werkcultuur van de mensen in de gehele organisatie (motivatie, inzet en gedrevenheid), is ontwikkeld op het erf van een boerenbedrijf en deze werkcultuur is nog steeds in de bedrijven aanwezig.

Portefeuille van de DGBgroup
De bedrijven in de DGBgroup dienen autonoom verder te groeien en ontwikkelen door met nieuwe producten. Daarnaast worden er de komende jaren acquisities gedaan van bedrijven waarbij de synergie voordelen van de bedrijven in de DGBgroup een positieve bijdragen kunnen leveren aan het resultaat. Deze strategie zal leiden tot een positieve ontwikkeling van de waarde van de aandelen en een gezond dividend beleid.
De criteria voor acquisitie van de bedrijven zijn:

- IT gedreven activiteiten met aandacht voor mens en dier.
- Activiteiten leiden tot synergie voordelen voor bedrijven in de groep.
- Een positieve bijdrage leveren aan de belangen van de aandeelhouders.

Investor Relations
De aandeelhouders van de DGBgroup zijn de eigenaren van de onderneming. Daarom zullen de bedrijven die worden overgenomen ook gedeeltelijk met aandelen van de DGBgroup worden gefinancierd. Deze overnames moeten in principe bijdragen aan de winst per aandeel. Hierbij hebben zowel de bedrijven binnen de DGBgroup als de aandeelhouders het zelfde doel voor ogen. Indien de winst het toelaat zal er een dividend beleid worden gevoerd wat wordt vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering. De aandeelhouders zijn immers gebaad bij een stabiele en groeiende DGBgroup.

Nu investeren in aandelen DGBgroup
Aandeelhouders van de DGBgroup worden nauw betrokken bij de besluitvorming in de algemene vergaderingen. Er is nu nog een beperkte freefloat van aandelen. De DGBgroup streeft daarnaast naar een gezond dividend beleid. De bedrijven hebben aandacht voor mens en dier en hebben een IT gedreven karakter.

Statuten


Download hier Afschrift Statutenwijziging